درباره کامو پلاست

پلاستیک سازی کامویی تولید کننده انواع قطعات تزریقی صنعتی ، خودرویی، مصرفی و ظروف بادی از 25 سی سی الی 25 لیتر می باشد . این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1373 با یک دستگاه بادی در یک کارگاه کوچک آغاز نموده و امروز کارخانه در مکان جدید با دستگاههای تزریقی از 60 تن الی 280 تن مدرن و دستگاههای بادی جدید در حال فعالیت می باشد .

تماس با کامو پلاست

آدرس : تهران ، جاده ساوه رباط کریم شهرک صنعتی نصیر آباد خیابان سرو 15 پلاک 18 تلفن : 56390059 56390060 56390061 فکس : 56390062 پست الکترونیکی : Kamouplast@ yahoo .com

محصولات کامو پلاست

دارای محصولات متنوع

محصولات ما

محصولات تزریقی از 1 گرم تا 1000 گرم

قطعات خورویی - قطعات صنعتی - انواع سطل رنگ ، چسب کاشی و گریس - انواع درب های ظروف بادی

محصولات بادی از 25 سی سی تا 25 لیتر

قطعات خودرویی - قطعات صنعتی - ظروف روغن موتور - ظروف شوینده و شیمیایی

محصولات بادی از 25 سی سی تا 25 لیتر

قطعات خودرویی - قطعات صنعتی - ظروف روغن موتور - ظروف شوینده و شیمیایی

محصولات تزریقی از 1 گرم تا 1000 گرم

قطعات خورویی - قطعات صنعتی - انواع سطل رنگ ، چسب کاشی و گریس - انواع درب های ظروف بادی

آدرس :

تهران ، جاده ساوه رباط کریم شهرک صنعتی نصیر آباد خیابان سرو 15 پلاک 18

 

تلفن :

56390059

56390060

56390061

 

فکس :

56390062

 

پست الکترونیکی :

Kamouplast@ yahoo .com

 

معرفی شرکت :
پلاستیک سازی کامویی تولید کننده انواع قطعات تزریقی صنعتی ، خودرویی، مصرفی و ظروف بادی از 25 سی سی الی 25 لیتر می باشد .
این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1372 با یک دستگاه بادی در یک کارگاه کوچک آغاز نموده و امروز کارخانه در مکان جدید با
دستگاههای تزریقی از 60 تن الی 280 تن مدرن و دستگاههای بادی جدید در حال فعالیت می باشد .

 

معرفی محصولات

برخی از مشتریان ما

پلاستیک سازی کامویی