درباره ما

پلاستیک سازی کامویی تولید کننده انواع قطعات تزریقی صنعتی ، خودرویی، مصرفی و ظروف بادی از 25 سی سی الی 25 لیتر می باشد .
این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1373 با یک دستگاه بادی در یک کارگاه کوچک آغاز نموده و امروز کارخانه در مکان جدید با
دستگاههای تزریقی از 60 تن الی 280 تن مدرن و دستگاههای بادی جدید در حال فعالیت می باشد .

پلاستیک سازی کامویی